Bebyggelsens husorden

 

På generalforsamlingen er der vedtaget et regelsæt, der regulerer en række forhold i vores ejendom.

Udgangspunktet er, at beboere opfordres til at udvise hensynsfuldhed over for hinanden og for ejendommen som helhed. Beboerne bør afholde sig fra handlinger, der kan være til gene, skade eller ulempe  for andre.

Den gældende husorden, som er vedtaget i maj 2012, ses til højre.

Grundejerforeningen har vedtaget et ordensreglement for udenomsarealerne (parkering, grønne arealer, legepladser m.v.) - dette reglement ses ligeledes til højre.

 

Eventuelle konflikter

Hvis du som bebeoer mener, at husordenen er overtrådt/tilsidesat, eller at det helt overordnede udgangspunkt om ikke at være til gene, skade eller ulempe for andre beboere eller for ejendommen som helhed, så ser bestyrelsen meget gerne, at I som beboere taler om tingene inden der indgives skriftlig klage til bestyrelsen. Det er bestyrelsens erfaring, at mange konflikter løser sig selv, hvis beboerne taler sammen.     

Hvis ikke der kan opnås enighed mellem beboerne, kan der indgives en skriftlig klage til bestyrelsen – klagen lægges i bestryelsens postkasse i kælderen (overfor kælderdør nr. 13 - og bestyrelsen vil så behandle klagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Klagen skal være beskrivende og angive, hvad eller hvem der klages over, herunder i hvilket omfang beboerne har forsøgt at finde en løsning ved dialog.

Bestyrelsen vil efterse, om husordenen overholdes og de steder, hvor bestyrelsen konstaterer at bestemmelserne i husordenen ikke er overholdt,  f.eks. hvis der er placeret en barnevogn i trappeopgangen eller sko udenfor døren på trappereposen, vil beboeren blive anmodet om at fjerne den eller de pågældende ting.

Bestyrelsen vil i den forbindelse gerne præcisere, at husordenen er vedtaget på generalforsamlingen af lejlighedsejerne og at bestyrelsen blot skal efterse/håndhæve, at den vedtagne husorden overholdes.

 

Ændringer eller tilføjelser til husordenen

Hvis du som beboer mener, at husordenen bør indeholde yderligere bestemmelser, præciseringer eller lignende, skal du stille forslag om ændring af husordenen på den ordinære generalforsamling i maj måned. Husk at forslaget skal være skriftligt og indsendt med de frister, der er angivet i de tinglyste vedtægter.

 

 
Dokumenter

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 240563 (denne uge: 4353)