Affald

 

Der skelnes mellem to typer affald - affald, der kan komme i skakten og andet affald.

Affald til affaldsskakten
Affald der smides i affaldsskakten skal ALTID være pakket ind i poser. Posens kapacitet må maksimalt være 15 liter.
 
Det er vigtigt at overholde denne maksimale kapacitet, idet større poser kan sætte sig fast i affaldsskakten. Det er meget ulækkert, og der opstår hurtigt lugtgener i trappeopgangen.
 
En hyppig årsag til tilstoppede affaldsskakter er pizzaæsker, der åbner sig på vej ned igennem affaldsskakten. Undgå derfor at proppe pizzaæsker i affaldsskakten, eller alternativt klip æsken op i flere mindre stykker, så pappet kan være i en pose jf. ovenfor. 

Du skal være ekstra omhyggelig med indpakning af affald fra husdyr - kattegrus, hø, halm m.v. Brug helst 2-3 poser, og stadig med en maksimal kapacitet på 15 liter.  

Bleer skal ligeledes være forsvarligt pakket ind i en pose.

Mælkekartoner og andet emballage skal pakkes ind i poser inden dette kommer i affaldsskakten.

Glas - vinflasker og glas fra rødbeder, asier m.v. - må ikke smides ud i affaldsskakten. Anvend containere forskellige steder på området hertil. 

Det er vigtigt, at alle beboere overholder de skitserede retningslinjer. Både af hensyn til de medarbejdere, der skal håndtere affaldet og af hensyn til udviklingen af bakterier m.v. i nedfaldsskakter.

Andet affald

I kælderen, i umiddelbar tilknytning til kældernedgangene i Åsvinget 4 og 26, er det muligt at aflevere følgende affaldstyper:

 

PAP: alle former for rene og tørre papemballager, bølgepap, karton

SMÅT BRÆNDBART: træ, flamingo, køkkenredskaber, legetøj, dørmåtter

 

Der er ved de to standpladser opsat regler for, hvilke genstande/enheder der kan afleveres i containerne. Alle andre genstande/enheder skal bortskaffes på anden måde - hvilket betyder, at andet affald skal afleveres på en af genbrugsstationerne. 

Det er vigtigt, at alle beboere overholder disse retningslinjer. I tilfælde af manglende overholdelse  vil den ansvarlige beboer blive stillet til ansvar (økonomisk).

Helt ultimativt vil ordningen ophøre, hvis der er et generelt problem med at efterleve og respektere retningslinjerne.   

Det skal præciseres, at dagrenovation - altså affald indeholdende mad - under INGEN omstændigheder må afleveres i de opstillede containere i kælderen. Denne type affald må KUN afleveres via affaldsskakten eller i særlig bioaffaldscontainer, der er placeret ved kuberne ved Åsvinget 4 og 26.


PAPIR-, GLAS-, METAL- og PLASTIK
affald skal smides ud via affaldskuberne, der er placeret ved Åsvinget 4 og 26. Det er ikke tilladt at stille affald ved siden af kuberne. Hvis ikke der er plads eller det affald, du skal smide ud, er større end hullerne til de forskellige affaldstyper, så skal det pågældende affald afleveres på en af genbrugsstationerne.  

 

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 241941 (denne uge: 4523)