Affald

 

Der skelnes mellem to typer affald - affald, der kan komme i skakten og andet affald.

Affald til affaldsskakten
Affald der smides i affaldsskakten skal ALTID være pakket ind i poser. Posens kapacitet må maksimalt være 15 liter.
 
Det er vigtigt at overholde denne maksimale kapacitet, idet større poser kan sætte sig fast i affaldsskakten. Det er meget ulækkert, og der opstår hurtigt lugtgener i trappeopgangen.
 
En hyppig årsag til tilstoppede affaldsskakter er pizzaæsker, der åbner sig på vej ned igennem affaldsskakten. Undgå derfor at proppe pizzaæsker i affaldsskakten, eller alternativt klip æsken op i flere mindre stykker, så pappet kan være i en pose jf. ovenfor. 

Du skal være ekstra omhyggelig med indpakning af affald fra husdyr - kattegrus, hø, halm m.v. Brug helst 2-3 poser, og stadig med en maksimal kapacitet på 15 liter.  

Bleer skal ligeledes være forsvarligt pakket ind i en pose.

Mælkekartoner og andet emballage skal pakkes ind i poser inden dette kommer i affaldsskakten.

Glas - vinflasker og glas fra rødbeder, asier m.v. - må ikke smides ud i affaldsskakten. Anvendt containere forskellige steder på området hertil. 

Det er vigtigt, at alle beboere overholder de skitserede retningslinjer. Både af hensyn til de medarbejdere, der skal håndtere skraldet og af hensyn til udviklingen af bakterier m.v. i nedfaldsskakter.

Andet affald

I kælderen, i umiddelbar tilknytning til kældernedgangene i Åsvinget 4 og 26, er det muligt at aflevere følgende affaldstyper:

METAL:tomme sodavands- og øldåser, andre rene metalemballager, rene gryder

PAP: alle former for rene og tørre papemballager, bølgepap, karton

SMÅT BRÆNDBART: træ, flamingo, køkkenredskaber, legetøj, dørmåtter

PLASTIK: plastbakker fra kød, grøntsager m.v., spande, folie

Det skal præciseres, at dagrenovation - altså affald indeholdende mad - under INGEN omstændigheder må afleveres i de opstillede containere i kælderen. Dette må KUN afleveres via affaldsskakten eller i særlig bioaffaldscontainer, der er placeret for enden af Åsvinget (ved spejderhytten).

Der er ved de to standpladser opsat regler for, hvilke genstande/enheder der kan afleveres i containerne. Alle andre genstande/enheder skal bortskaffes på anden måde (køres på en af genbrugsstationerne). 

Det er vigtigt, at alle beboere overholder disse retningslinjer. I tilfælde af manglende overholdelse  vil den ansvarlige beboer blive stillet til ansvar (økonomisk).

Helt ultimativt vil ordningen ophøre, hvis der er et generelt problem med at efterleve og respektere retningslinjerne.    

 

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 222899 (denne uge: 1189)