Vedtægter

 

Foreningens vedtægter er de bestemmelser/det regelsæt, som foreningens medlemmer - altså lejlighedsejerne - skal følge.

I foreningens vedtægter er der fastsat regler for hvilke rettigheder og forpligtelser ejerne har, og hvilke rettigheder og forpligtelser ejerforeningen har.

I vedtægterne er der anført en lang række bestemmelser vedrørende selve ejendommen, herunder hvilke forpligtelser henholdsvis ejerne og lejerne har i forbindelse med drift og vedligeholdelse af vinduer, altaner, trappeopgange m.v.

I vedtægterne er det også anført, hvornår der skal afholdes generalforsamling, krav til regnskab og budget, krav til ejendomsadministration, hvem der har stemmeret og hvordan stemmeandelene opgøres. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og på generalforsamlingen vælges foreningens bestyrelse, som i det daglige træffer beslutninger vedrørende ejendommens drift og vedligeholdelse.

Ejerforeningen Åhaven er en forholdsvis ny ejendom, og de første vedtægter blev udarbejdet af Sjælsø i forbindelse med projektsalget i årene 2006-2007.

Bestyrelsen har løbende vurderet vedtægternes indhold og har i samråd med foreningens advokat fundet behov for mindre tilrettelser, præciseringer og tilføjelser. I maj 2012 er disse rettelser m.v. blevet tinglyst og til højre ses de opdaterede vedtægter.

Det bemærkes, at beboerne i etagebegyggelsen ligeledes er underlagt bestemmelserne i Grundejerforeningens vedtægter. Alle ejere i etagebebyggelsen har adgang til og stemmeret på Grundejerforeningens generalforsamling, som afholdes i april.

 

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 244591 (denne uge: 3118)