Sommernyheder fra BESTYRELSEN

Dato: 21-06-2014

Kære Nyhedsbrevsmodtager

Her op til ferieperioden har bestyrelsen valgt at samle en række informationer i dette nyhedsbrev.

NYE MÅLERE
På generalforsamlingen i maj 2014 blev det besluttet at udskifte koldt- og varmtvandsmålerne samt energimålerne. Den foreløbige tidsplan er, at arbejdet med udskiftning foretages i uge 34/2014 og arbejdet i de enkelte boligenheder forventes at tage cirka 1 time.

Der kommer selvfølgelig nærmere besked, når bestyrelsen har aftalt det endelige forløb med ISTA.

ULTRALYD på forbrugsvandet
På generalforsamlingen i maj 2014 blev det ligeledes besluttet at etablere ultralyd på forbrugsvandet. Bestyrelsen har forhandlet sig frem til en prøveperiode på 6 uger, hvorefter bestyrelsen tager endelig beslutning med hensyn til etableringen. Ultralydsanlægget er etableret den 19. juni 2014, hvorfor de gavnlige effekter som systemet har, allerede kommer jer beboere til gavn.

Der er udsendt orienteringsskrivelse til samtlige beboere i ejendommen - orienteringsskrivelsen vedhæftes også denne mail.

Bestyrelsen hører meget gerne om din/Jeres erfaringer med det nye anlæg, gerne inden bestyrelsen skal tage endelig stilling til etableringen. Så send eventuelt en mail inden den 15. juli 2014 til bestyrelsen@ejerforeningen-aahaven.dk

GENERALFORSAMLINGSREFERAT
Referat af generalforsamlingen den 15. maj 2014 er nu udarbejdet og kan ses på hjemmesiden - vælg i venstre side sektionen "Foreningen" og derefter gereralforsamlingsreferater.

MOTIONSRUM
Åbningstiden er forlænget - indtil videre forsøgsmæssigt - idet flere brugere har ytret ønske om mulighed for at træne før arbejde. Det er derfor nu muligt at træne i tidsrummet 05.30 til 22.30 (døren kan ikke åbnes efter kl. 22.00).

Og der er stadig plads til flere brugere - kom frisk.

GRILLNING
Bestyrelsen henstiller til, at alle respekterer ejendommens husorden, og at der IKKE anvendes kulgrill. Særligt optændingsproceduren er meget generende for naboer og overliggende beboere.

Det er tilladt at anvende gas- og/eller elgrill på altaner og terrasser.

OPRYDNING i kælderen - herunder CYKLER
I starten af juni 2014 blev der opsat sedler i samtlige trappeopgange vedrørende oprydning i kælderen, herunder oprydning og sortering af cykler.

Der henstår desværre fortsat private genstande flere steder på fællesområderne i kælderen - dette er IKKE tilladt, hvorfor bestyrelsen fremadrettet uden forudgående meddelelse vil fjerne sådanne effekter. Der er tale om stole, madrasser, borde, vaskestativer, løbehjul, legeffekter m.v. Det er ikke en losseplads - ting man ikke længere ønsker, skal afleveres på genbrugsstationen.

Udover disse private effekter henstår der en masse cykler, som er ulåste, punkterede og forfaldne. Bestyrelsen har over en længere periode registreret hvilke cykler, der ikke anvendes, og disse er nu fjernet. Cyklerne opbevares i en periode i et aflåst rum, hvorfor du kan henvende dig til bestyrelsen, hvis du mener din cykel uretmæssigt er fjernet/flyttet.

Udover disse cykler, er der en række cykler, hvor bestyrelsen skal have afklaret om disse fortsat er i brug. På disse cykler er sat en seddel, hvor bolignummer og telefonnummer skal noteres - sedlen skal blive på cyklen. Hvis ikke der er sat bolignummer og telefonnummer på cyklen inden den 15. juli 2014 fjernes disse også.

I slutningen af august 2014 vil politiet og hittegodskontoret blive kontaktet, hvorefter alle indsamlede cykler vil blive overleveret til politiet. Der kommer selvfølgelig nærmere info senere.

På bestyrelsens vegne
Tanja Larsen


Filer
ultralyd - skriv af 19-06-2014.docx

« Tilbage til oversigt

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 199315 (denne uge: 4323)