PARKERING pr. 01.05.2017

Dato: 06-04-2017

Kære Nyhedsbrevsmodtager

 

Parkeringssituationen for beboerne i etagehuset er uhensigtsmæssig, hvorfor bestyrelserne i Grundejerforeningen og Ejerforeningen er blevet enige om pr. 1. maj 2017 at ændre parkeringsrestriktionerne langs Åsvinget samt ved spejderhytten og for enden af Grønningen (området vil fremadrettet blive benævnt Grøn Zone). De berørte parkeringspladser er markeret på skitsen i vedhæftede fil.   

 

Parkeringsrestriktionerne i Grøn Zone vil fra 1. maj 2017 gælde ALLE DAGE og HELE DØGNET og være som følger:

 • Parkering tilladt i 5 timer med korrekt indstillet P-skive
 • Parkering derudover kun tilladt med gyldig beboerlicens, som placeres synligt i forruden
 • Parkering kun tilladt i opmærkede båse
 • Erhvervskøretøjer er kun tilladt i tidsrummet 07.00 – 17.00
 • Parkering af campingvogne og trailere forbudt
 • Reglerne gælder også for handicap-pladserne


Reglerne vil fremgå af skilte, der bliver opsat ved indkørsel til de berørte arealer/parkeringspladser.

 

UDLEVERING af parkeringslicens for etagehusets beboere/ejere vil ske fra bestyrelsens lokaler i kælderen under Åsvinget 8 følgende dage:

Tirsdag den 18. april 2017 mellem kl. 17 og 18

Torsdag den 20. april 2017 mellem kl. 20 og 21

 

Parkeringslicensen skal afhentes af lejlighedsejeren, som kan videregive licensen til en eventuel lejer. Udlejer kan give lejer en skriftlig fuldmagt til brug for afhenting af parkeringslicensen. Denne fuldmagt skal i givet fald medbringes og afleveres til bestyrelsen i forbindelse med udlevering af licenser den 18. eller 20. april 2017.

 

Bestyrelsen vil besvare eventuelle spørgsmål i forbindelse med parkeringsordningen i forbindelse med udlevering af parkeringslicenserne den 18. og 20. april 2017.

 

Omkring parkeringslicensen til etagehuset beboere kan følgende oplyses:

 • Hver husstand i etagehuset får udleveret 1 beboerlicens
 • Beboerlicensen tilhører husstanden og må kun anvendes af husstanden
 • Beboerlicensen må ikke sælges, videregives, udlånes eller udlejes
 • Husstanden skal oplyse registreringsnummeret på den bil, der normalt vil være parkeret på Åsvinget (Grøn Zone)
 • Beboerlicensen kan ikke placeres i erhvervskøretøjer, kassevogne og taxaer
 • Bil nr. 2, 3 og 4 skal således parkeres på stamvejen
 • Der henstilles til, at store køretøjer og kassevogne parkeres på stamvejen

Bestyrelsen håber, at tiltaget vil medføre en mere ligelig og retfærdig fordeling af parkeringspladserne.


På bestyrelsens vegne
Tanja Larsen 

 

 « Tilbage til oversigt

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 238166 (denne uge: 2663)